Pravilnik za prijavu novinarskih radova

1. Kvalitetno istraživačko novinarstvo usmjereno je na otkrivanje nepravilnosti i zloupotreba na svim razinama moći i svim područjima života. Ono je snažan doprinos odgovornijem ponašanju donositelja odluka. Podupirat ćemo projekte usmjerene na borbu protiv korupcije, promicanje liberalne demokracije i zaštitu ljudskih prava.

2. Radove mogu predlagati novinarke i novinari, kao i studentice i studenti novinarstva

3. Svaki prijavitelj_ica može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj poziv. Moguće je prijaviti projektni prijedlog kao tim, ali samo uz definiranje voditeljice tima, koja je odgovorna za realizaciju projekta.

4. Prijavu projekta potrebno je poslati preko obrasca žiriju PING-a. Po potrebi članice žirija mogu zatražiti i slanje dodatne dokumentacije, kao i postavljati dodatna pitanja ili zatražiti objašnjenje/predstavljanje koncepta. 

5. Da bi projekt bio prihvaćen potrebna je odluka žirija, koji ocenjuje koncepte i glasa većinom.

6.Lista dobitnika bit će objavljena na stranicama PING-a. Prijavitelji_ce mogu zatražiti uvid u tablice s rezultatima na ping@gong.hr.

7. S autorima i autoricama odabranih projekata potpisuje se ugovor o financiranju novinarskog rada.

8. Dio iznosa potpore, novinarka (ili istraživački novinarski tim) dobiva nakon potpisivanja ugovora o financiranju, a preostali iznos nakon odobrenja završenog projekta od strane žirija.

9. Ako članovi žirija procijene da završni rad ne udovoljava standardima mogu odbiti nastavak projekta, i prekinuti financiranje. 

10. Novinarski radovi će biti objavljeni na stranicama Gonga i društvenim mrežama, ali je moguća objava i u drugim zainteresiranim medijima.